หน้าแรก สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ขอเชิญเพื่อนๆที่มีใจรักในการท่องเที่ยว เข้ามาร่วมพูดคุย แชร์ภาพ ประสบการณ์
ในการท่องเที่ยวกันในกลุ่มของเราใน Facebook ได้ตามลิงค์นี้
https://www.facebook.com/groups/unseentravel/
 
โปรโมทเว็บ
 
idolcute.com
 
วนอุทยานทุ่งบัวตอง
 

ดอกบัวตองเป็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งที่ดอกจะมีสีเหลืองอร่ามเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพืชในตระกูลทานตะวันขนาดเล็กมีถิ่นกำเนิดจากประเทศในแถบทวีปอเมริกากลางอย่างเม็กซิโกหากดูเผินๆอาจเข้าใจว่าเป็นทานตะวัน บางครั้งถูกเรียกว่า ทานตะวันป่า หรือทานตะวันดอก ขณะที่ทางเหนือเรียก บัวตอง  ดอกบัวตอง มีชื่อสามัญคือ Mexican Sunflower Weed ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. เป็นพืชในวงศ์ Composita หรือ Asteraceae และ Tribe-Heliantheae พบได้ในอเมริกากลางฮาวาย เม็กซิโก อินเดีย สุมาตรา และไทย เป็นไม้เนื้ออ่อน กิ่งเลื้อย สูง 3 เมตรหรือมากกว่า เปลือก ลำต้น กิ่ง สีน้ำตาล ใบเป็นรูปไข่ หรือมีแฉกตามขอบใบ 0-5 แฉกแต่ในเมืองไทยใบส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น 4 แฉก ดอกเป็นแบบ head เส้นผ่านศูนย์กลางดอก5-10 เซนติเมตร (ในไทยกว้าง 10-15 เซนติเมตร) โดยทั่วไปจะมีกลีบสีเหลือง 12-14 กลีบ(ในไทยพบ 12-21 กลีบ) เกสรตัวผู้ ตัวเมีย อยู่ในดอกย่อยเดียวกันออกดอกระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม  ขยายพันธุ์ โดยเมล็ดและต้นเลื้อยไปชอบขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นตามป่าเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยจะออกดอกสวยงามที่สุดบนยอดดอยที่สูงกว่า 800 เมตรขึ้นไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีมากที่บริเวณบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง และดอยแม่อูคออำเภอขุนยวม โดยจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมเท่านั้นซึ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอจะบานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งในพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่

เมื่อถึงระยะที่ดอกบัวตองบาน ตามริมเส้นทางตลอดจนภูเขาที่สลับซับซ้อนกันอยู่นั้นจะเป็นสีเหลืองสว่างไสวไปด้วยสีของดอกบัวตองดูงดงามมากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดงานเทศกาลบัวตองบานขึ้นเพื่อเป็นการชมความงามของธรรมชาติ และชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไต และชาวไทยภูเขาโดยจะจัดที่บริเวณอำเภอขุนยวม ในงานมีการละเล่นและมหรสพทั้งของพื้นเมืองและร่วมสมัยมีการประกวดธิดาบัวตอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา การแสดงสินค้าพื้นเมืองการแข่งขันกีฬาชาวดอย ฯลฯ ตลอดจนนิทรรศการต่างๆและการนำเที่ยวชมดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อยู่ในเขตวนอุทยานทุ่งบัวตอง ในท้องที่ บ้านแม่อูคอหมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,600 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามมองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนคล้ายคลื่นในทะเลในบริเวณพื้นที่ของวนอุทยานฯจะมีป่าธรรมชาติและป่าสนปลูกขึ้นสลับกันกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542

การเดินทางไปยังทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

 • ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ตามเส้นทางหมายเลข 108 (แม่ฮ่องสอน- ขุนยวม) ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตามทางหลวงสาย 1263 ไปประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วแยกเข้า ทางสายบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ไปอีก 14 กิโลเมตร
 • จากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 1263 (แม่แจ่ม-ขุนยวม)ถึงทางแยกเข้าบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ระยะทาง 76 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าไปอีก 14 กิโลเมตร

กิจกรรมที่น่าสนใจในทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

 • ชมความสวยงามของดอกบัวตอง ที่บานพร้อมกันเต็มพื้นที่เกือบพันไร่
 • เที่ยวชมงานเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

 • น้ำตกแม่ยวมหลวง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ทางทิศใต้ของทุ่งบัวตองอยู่ห่างจากทุ่งบัวตอง 11 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนยวม 15 กิโลเมตร
 • น้ำตกแม่สุรินทร์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์อยู่ทางทิศเหนือของทุ่งบัวตอง ห่างจากทุ่งบัวตอง 11 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอขุนยวม37 กิโลเมตร
 • โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทุ่งบัวตองห่างจากทุ่งบัวตอง 6 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนยวม 32 กิโลเมตร

ประเพณีที่น่าสนใจของทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการมาท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

ในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน ธ้นวาคม ทุกๆ ปี

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

ในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน ธ้นวาคม ทุกๆ ปี บริเวณดอยแม่อูคอจะมีดอกบัวตองบาน เหลืองอร่าม ทั่วบริเวณขุนเขาอำเภอขุนยวมจะจัดเทศกาลให้นักท่องเที่ยว ขึ้นไปชมตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม โดยทางอำเภอ จะจัดเตรียมเต้นท์ที่พัก ให้นักท่องเที่ยว ที่ต้องการจะค้างแรมบริเวณดอยแม่อูคอ และยังมีอาหาร เครื่องดื่ม บริการ นักท่องเที่ยวด้วยติดต่อจองเต้นท์พักบนดอยแม่อูคอ ณ ที่ว่าการ อ.ขุนยวม โทร. (053) 691 104

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

 • ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361-2982-3
 • อบจ.แม่ฮ่องสอน โทร. 053-611385
 • อำเภอขุนยวม โทร. 053-691108
 • อบต.ขุนยวม โทร. 053-691466

วนอุทยานทุ่งบัวตองต.แม่อุคอ  อ. ขุนยวม  จ. แม่ฮ่องสอน   58140

โทรศัพท์ 0 5361 2996   โทรสาร 0 5361 2996   อีเมล [email protected]

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org
 


 
Share |
มีผู้เข้าชมแล้ว : 8667 ครั้ง
 
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย ไม่ไปไม่รู้กับ Unseentravel.com |
Copyright©2009 www.unseentravel.com all right reserved จัดทำโดยทีมงาน Thai Nationl Network (ThaiNN)