หน้าแรก สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ขอเชิญเพื่อนๆที่มีใจรักในการท่องเที่ยว เข้ามาร่วมพูดคุย แชร์ภาพ ประสบการณ์
ในการท่องเที่ยวกันในกลุ่มของเราใน Facebook ได้ตามลิงค์นี้
https://www.facebook.com/groups/unseentravel/
 
โปรโมทเว็บ
 
idolcute.com
 
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
 

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  หรือ เสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (เขาโคกเผ่น)

ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก พื้นที่วัดสร้างเป็นรูปเรือหลวงบนยอดเขา เรือมีนามว่า ราชญาณ นาวา ฑีฆายุ มงคล ซึ่งสื่อความหมายถึง  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ด้วยแรงศรัทธาและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน และ คณะศิษยานุศิษย์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(วิน ธมฺมสาโรธ ป.ธ.9)อดีตเจ้าอาวาสราชผาติการามวรวิหาร กรุงเทพ ฯ เพื่อน้อมถวายพุทธสถานแห่งนี้เป็นราชสักการะปูชนีย์ยานุ-สรณ์ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และในอภิลักขิตกาลมหามงคลสมัยต่าง ๆ ภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์แสดงกระบวนการธรรมทัศน์ที่เป็นอิสระ เป็นพุทธอุทยานพุทธประวัติบางตอน เช่น ตอนพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมหากัสสปะ เป็นพุทธสถานแห่งพุทธประวัติ และศูนย์รวมเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระบรมศาสดา บริเวณวัดนั้นกรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ป่าธรรมชาติได้ดีที่ สุดแห่งหนึ่ง

การสร้างเป็นรูปเรือของวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  หมายถึง พาหนะที่จะช่วยขนสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ (สังสารวัฎ - ทะเลวน ส่วนห้วงน้ำ คือ กิเลส) ให้พ้นจากโอฆสงสาร ภายในเรือประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง อาทิ ธุดงคเจดีย์ ลักษณะมณฑปเรือนแก้ว อนุสรณ์ระลึกถึงพระมหากัสสปะเถรประดิษฐานพระพุทธบาทคู่เนื้อสำริด ประดับลวดลายมงคล 108 เจดีย์ศรีมหาราช สูง 45 เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเอกนพรัตน์ พระไตรปิฎก พระบรมรูปของมหาราช อีกทั้งวีรกษัตริย์ วีรกษัตรี และครูอาจารย์ผู้ทรงคุณูปการแห่งแผ่นดินไทย วิหารพระนาคปรกและวิหารเทพสถิต นอกจากนั้น ยังประดิษฐานพระพุทธกุมารปางประสูติ พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ปางลีลา มหาจุติพระพิฆเนศวร นาคปริวัตนโพธิสัตว์นิมิตปุมุมาตย์สถิตเทวฤทธิ์อนุรักษ์ พระภาควัมบดีศรีสัตว์วิสุทธิญาณนิมิตสัมมาสัมโพธิญาณสาธิต ปูชนียบพิตร (พระไม่มีหน้า) ท้าวเวสสุวรรณ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.๙) ได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศอินเดีย

 

ข้อมูลจาก : siamfreestyle.com


 
Share |
มีผู้เข้าชมแล้ว : 9257 ครั้ง
 
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย ไม่ไปไม่รู้กับ Unseentravel.com |
Copyright©2009 www.unseentravel.com all right reserved จัดทำโดยทีมงาน Thai Nationl Network (ThaiNN)